Politechnika Warszawska

Logowanie

Seminarium Pedagogiczne dla doktorantów wdrożeniowych

SEMINARIUM PEDAGOGICZNE DLA DOKTORANRANTÓW
W RAMACH PROGRAMU "DOKTORAT WDROŻENIOWY"
SEMESTR LETNI 2018/2019

Zakończenie semestru letniego 2018/2019 - wpisy do kart uczestnika i rozdanie zaświadczeń o ukończeniu Seminarium odbędzie się 25.06.2019 (wtorek) o godz. 16.00 w sali 437a w Gmachu Głównym PW 

Na spotkaniu 25.06.2019 zostanie przeprowadzona ankietyzacja ogólna Seminarium, a następnie w kolejności alfabetycznej będą wydawane zaświadczenia oraz robione wpisy do kart uczestnika.

W tym dniu mogą rózwnież zgłaszać się osoby z poprzednich semestrów po wpisy oraz po odbiór zaświadczenia - jednak pierwszeństwo mają osoby z bieżącego semestru.

Uwaga!!! Zaświadczenia można odebrać tylko osobiście! Karty uczestnika do uzyskania wpisu można przekazać przez drugą osobę. Wpis i zaświadczenie można również odebrać w terminie późniejszym (po 25.06.2019) w sekretariacie SPD.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LATO 2018/2019

Terminy zjazdów:

I zjadz - 06 - 07.04.2019 r.
II zjazd -
27 - 28.04.2019 r.

WYNIKI Z EGAMINÓW I ZALICZEŃ:

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ SEM. LETNI 2018/2019

Dydaktyka Szkoły Wyższej, dr D. Dziewulak

Pedagogika współczesna, dr D. Dziewulak

Podstawy prezentacji nauki i techniki

Psychologiczne aspekty nauczania i uczenia się

Filozofia wychowania

Informacja o zasobach bibliotecznych

Zastosowanie logiki w nauczaniu

 PROGRAM I WARUNKI ZALICZENIA W SEM. LETNIM 2018/2019

ZAPISY

Zapisy na zajęcia z Seminarium Pedagogicznego w semestrze letnim 2018/2019 dla doktorantów w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"zostaną uruchomione w dniu 07.03.2019 (czwartek) o godz. 18:00 i będą trwały do dnia 12.03.2019 (wtorek) do godz. 12:00.

Zapisy będą odbywać się wyłącznie elektronicznie.
Szczegółowe informacje na temat zapisów znajdują się
tutaj.

Zajęcia będą się odbywać na 2 zjazdach w weekendy.

Szczegółowy harmonogram zjazdów pojawi się na stronie.

TERMINY ZJAZDÓW:

I zjazd: 06 - 07.04.2019

II zjazd: 27 - 28.04.2019

Zapisując się na zajęcia należy wybrać wszystkie wykłady oraz ćwiczenia z Emisji głosu.

SEMINARIUM PEDAGOGICZNE DLA DOKTORANRANTÓW W RAMACH PROGRAMU "DOKTORAT WDROŻENIOWY"
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

HARMONOGRAM ZIMA 2018/2019

Terminy zjazdów:

I zjadz - 17 -18.11.2018 r.
II zjazd -
08 - 09.12.2018 r.

Plan zajęć:

harmonogram zjazdów (pdf)

EMISJA GŁOSU - ĆWICZENIA
Osoby, które zapisały sie na ćwiczenia z Emisji Głosu do gr 2 proszeni są o przyjście na zajęcia z gr 1 czyli dnia 09.12.2018 r. na godz. 9:15 do sali 308 w Gmachu Głównym PW

 

Uwaga!
Szanowni Państwo, przypominam, że do zaliczenia Seminarium niezbędne jest odbycie na wydziale macierzystym 10 godzin zajęć z metodyki

nauczania przedmiotowego, potwierdzone stosownym

zaświadczeniem.

• zaświadczenie dla doktorantów musi być podpisane przez kierownika wydziałowych studiów doktoranckich (wraz z pieczątką).

Wymagane zaświadczenie należy dostarczyć w terminie  do 25.01.2019 r. do sekretariatu Seminarium.


 

WYNIKI Z ZALICZEŃ

WYNIKI Z EGZAMINÓW

WYNIKI Z EGZAMINÓW - ZJAZD II

WYNIKI Z EGZAMINÓW - ZJAZD I

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ SEM. ZIMOWY 2018/2019

DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ, dr Dobromir Dziewulak

PEDAGOGIKA WSPÓŁCZESNA, dr Dobromir Dziewulak

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ, dr Wiesław Skrzyński

FILOZOFIA WYCHOWANIA

PODSTAWY PREZENTACJI NAUKI I TECHNIKI

INFORMACJA O ZASOBACH BIBLIOTECZNYCH

 PROGRAM I WARUNKI ZALICZENIA

ZAPISY - WERYFIKACJA

Zapisane osoby w systemie są weryfikowane ręcznie przez pracowników sekretariatu Seminarium.

Aby zostać pozytywnie zweryfikowanym należy:

  1.  Dostarczyć do sekretariatu Seminarium zaświadczenie o byciu doktorantem.
  • dla doktorantów – zaświadczenie wydawane jest przez Dział ds. Studiów        (wystarczy telefonicznie zgłosić prośbę o wystawienie zaświadczenia na      potrzeby SPD do Działu ds. Studiów, tel. 22 234 63 30, następnie zaświadczenia są przesyłane do sekretariatu Seminarium).

Termin do: 31.10.2018 r.

Uczestnik, po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji, ma dostęp do materiałów do zajęć zamieszczanych przez wykładowców, sylabusów oraz wyników z egzaminów.

 

ZAPISY NA SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

Zapisy na zajęcia z Seminarium Pedagogicznego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" w semestrze zimowym 2018/2019 zostaną uruchomione w dniu 11.10.2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 i będą trwały do dnia 17.10.2018 r. (środa) do godz. 23.00.

Zapisy będą odbywać się wyłącznie elektronicznie.

Osoby, które nie zapiszą się na uczestnictwo w sem. zimowym 2018/2019, będą mieli możliwość uczestniczenia na zejęcia w semestrze letnim 2018/2019.

Zapisując się na zajęcia należy wybrać wszystkie wykłady oraz jedną ze wskazanych grup z ćwiczeń z Emisji głosu.

Szczegółowy plan zajęć zostanie umieszczony na stronie po 22.10.2018 r.

UWAGA!

Osoby, które zostały przyjęte na SPD w ramach programu "doktorat wdrożeniowy" sem. letni 2017/2018, a nie uzyskały zaliczenia nie zapisują się na SPD w semestrze zimowym 2018/2019.
Będą na liście jako "kontynuujący"
.

Jak się zapisać?

W celu uzyskania dostępu do formularza zapisów, należy zarejestrować w systemie swoje konto klikając na link Utwórz nowe konto (znajduje się on poniżej formularza logowania). W formularzu należy podać nazwę użytkownika i hasło, które będzie później służyło do logowania się do systemu.

Po zalogowaniu się do systemu, w menu po lewej stronie w sekcji „Zajęcia” pojawi się link Zapisy na zajęcia. Formularz zapisów składa się z trzech części. W pierwszej – należy wybrać kurs, na który chce się uczęszczać. W drugiej – grupy dla poszczególnych przedmiotów. Trzecia sekcja służy do podania danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć i wystawienia zaświadczenia o ich zaliczeniu. Formularz pojawia się tylko wówczas, gdy uruchomione są zapisy na dany semestr.

Wszystkie przedmioty Seminarium Pedagogicznego dla uczestników są obowiązkowe. Należy zapisać się na każdy wykład, natomiast przy ćwiczeniach z Emisji głosu należy wybrać jedną z grup. W przypadku, gdy jest już brak miejsc w danej grupie ćwiczeniowej, nie wyświetla się ona w okienku.

 

 

 

ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM PEDAGOGICZNEGO DLA DOKTORANTÓW WDROŻENIOWYCH:

W dniu 08.06.2018 r. o godz. 13:00 w sali 207 Gmach Główny odbędzie się odbiór zaświadczeń dla doktorantów, którzy uzyskali zaliczenia ze wszystkich wymaganych przedmiotów, a także wpis do karty uczestnika.
W załączeniu lista osób, którzy na dzień 30.05.2018 r. ukończyli Seminarium Pedagogiczne dla Doktorantów wdrożeniowych.

W dniu 26.06.2018 r. o godz. 16:00 w sali 231 GG jest możliwość uzyskania wpisu oraz odbioru zaświadczeń dla doktorantów, którzy ukończyli Seminarium Pedagogiczne.

Wyniki z egzaminów poprawkowych z dn. 29.05.2018

Poprawy

Szanowni Państwo,
informuję, że osoby, które niezaliczyły jeszcze wszystkich przedmiotów są zobowiązani zaliczyć je najpóźniej do dnia 13.06.2018 r.
Przypominam o zapoznaniu się z harmongramem doktorantów stacjonarnych, bądź też terminy popraw ustalić indywidualnie z prowadzącymi zajęcia.

 WYNIKI Z ZALICZEŃ:

WYNIKI EGZAMINÓW:

WYNIKI Z ZALICZEŃ:

Informacje organizacyjne

Szanowni Państwo informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2018 mają Państwo czas na uzyskanie zaliczeń z następujących przedmiotów:

  • Zastosowanie logiki w nauczaniu
  • Inwentyka.

Ponadto przypominam, że niezbędne jest odbycie na Wydziale macierzystym 10 godzin zajęć z Metodyki nauczania przedmiotowego, potwierdzone stosownym zaświadczeniem (druk dostępny w "Pliki do pobrania"). Termin do dnia 12.05.2018 r.

 

PODZIAŁ NA GRUPY Z EMISJI GŁOSU

WYNIKI EGZAMINÓW Z DNIA 10.03.2018

WYNIKI EGZAMINÓW Z DNIA 24.03.2018

PROGRAM

ZAPISY -wymagania formalne:


Po elektronicznym zapisaniu się na Seminarium niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia o byciu doktorantem.

Zaświadczenie wydawane jest przez Dział ds. Studiów (wystarczy telefonicznie zgłosić się do Działu ds. Studiów, tel. 22 234 63 30 i poprosić o wystawienie zaświadczenia na potrzeby Seminarium Pedagogicznego dla doktorantów wdrożeniowych, następnie zaświadczenia są przesyłane pocztą  do sekretariatu Seminarium).

Zapisy na semestr letni 2017/2018

 

Zapisy on-line na Seminarium Pedagogiczne
dla doktorantów wdrożeniowych.

 

Zapisy na zajęcia z Seminarium Pedagogicznego dla doktorantów wdrożeniowych w semestrze letnim 2017/2018 zostaną uruchomione w dniu 12.02.2018 r. (poniedziałek) o godz. 20.00 i będą trwały do dnia 19.02.2018 r. (poniedziałek) do godz. 23.00.

Zapisy będą odbywać się wyłącznie elektronicznie.
Zajęcia odbędą się w dniach: 10.03.2018 r. (sobota) oraz 24.03.2018 r. (sobota) (ćwiczenia z Emisji głosu, godziny zajęć w zależności od wybranej grupy).

Szczegółowy plan zajęć znajduje się poniżej (harmonogram).

Zapisując się na zajęcia należy wybrać wszystkie wykłady oraz jedną ze wskazanych grup z ćwiczeń z Emisji głosu (wg preferowanych godzin zajęć).

HARMONOGRAM:

ZAJĘCIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE SEMINARIUM PEDAGOGICZNEGO (ZAKŁADKA DOKTORANCI WDROŻENIOWI)

Nazwa przedmiotu
Prowadzący
Inwentyka
dr hab. Michał Urbański, prof. PW
Informacje o zasobach bibliotecznych mgr Anna Tonakiewicz - Kołosowska
Zastosowanie logiki w nauczaniu dr Beata Witkowska - Maksimczuk
Podstawy przezentacji nauki i techniki dr Jan Zając
Filozofia wychowania prof. dr hab. Marek Maciejczak

PROGRAM I WARUNKI ZALICZENIA SEMINARIUM PEDAGOGICZNEGO DLA DOKTORANTÓW WDROŻENIOWYCH

MATERIAŁY:

PLIKI DO POBRANIA:

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.