Politechnika Warszawska

Semestr letni 2016/2017

Semestr letni 2016/2017

Egzaminy poprawkowe 06.06.2017

Egzaminy poprawkowe w dniu 6 czerwca 2017 r. w sali 208 GG odbędą się według następującego porządku:

  • godz. 15.30-16.15 egzamin poprawkowy z Pedagogiki współczesnej i Dydaktyki szkoły wyższej

  • godz. 16.30-17.15 egzamin poprawkowy z Psychologicznych aspektów nauczania i uczenia się

  • godz. 17.15-18.00 egzamin poprawkowy z Podstaw prezentacji nauki i techniki

  • godz. 18.15-19.00 egzamin poprawkowy z Filozofii wychowania

  • godz. 19.00-19.45 egzamin poprawkowy z Zastosowania logiki w nauczaniu

Do egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu mogą podejść wszystkie osoby, które nie zaliczyły w pierwszym terminie bądź nieobecne w pierwszym terminie, a także osoby, które chcą poprawiać ocenę pozytywną z pierwszego terminu na wyższą ocenę. Jednak w przypadku poprawiania oceny pozytywnej na wyższą - będzie brana pod uwagę tylko i wyłącznie ocena z poprawy (nawet jeżeli będzie niższa ocena niż ocena w pierwszym terminie).

Ćwiczenia z Emisji głosu - grupa 1 i 2

Odwoływane w dniu 15.03.2017 ćwiczenia z Emisji głosu dla grup 1 i 2 będą odrobione w dniu 30.03.2017 (czwartek):

- grupa 1 - w godz. 16.10-17.40, sala 422 GG;

- grupa 2 - w godz. 17.50-19.20, sala 422 GG.

Ćwiczenia z Emisji głosu 15.03.2017 odwołane

Ćwiczeniaz Emisji głosu w dniu 15.03.2017 r. (środa) dla grup 1 i 2 są odwołane. Zajęcia będą odrobione w terminie późniejszym (będzie informacja na stronie).

Zaświadczenie z metodyki przedmiotowej

Do zaliczenia Seminarium niezbędne jest odbycie na wydziale macierzystym 10 godzin zajęć z metodyki nauczania przedmiototwego, potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

Przypominamy, że zaświadczenie z Metodyki przedmiotowej należy dostarczyć do sekretariatu seminarium (pok. 207 GG) w terminie do 8 czerwca 2017 r.

Obowiązek zaliczenia metodyki przedmiototwej dotyczy zarówno doktorantów, jak i asystentów. Na zaświadczeniu musi widnieć podpis i pieczątka - odpowiednio - kierownika wydziałowych studiów doktoranckich (dla doktorantów) lub kierownika zakładu/katedry (dla asystentów). Zaświadczenia bez pieczątki kierownika WSD nie będą przyjmowane.

Osoby będące jednocześnie doktorantami i asystentami wypełniają zaświadczenie w wersji dla aystentów (jeżeli zgłosili przy rejestracji, że są asystentami oraz dostarczyli zaświadczenie o zatrudnieniu w PW).

Odpowiedni druk zaświadczenia można pobrać tutaj.

UWAGA!! Dostarczenie ww. dokumentu w późniejszym terminie niż wyznaczony spowoduje opóźnienie w wydaniu zaświadczenia o ukończeniu Seminarium i wpisu do karty uczestnika. W przypadku osób, ktore dostarczą zaświadczenie po 8.06.2017 r. - zaświadczenie o ukończeniu Seminarium nie zostanie przygotowane do odbioru na 20.06.2017 r. (wtedy jest zakończenie edycji). Wówczas zaświadczenie o ukończeniu będzie wystawione w momencie dostarczenia zaświadczenia z metodyki przemdiotowej oraz zaliczenia wszystkich innych elementów Seminarium.

Wymogi formalne

Przypominamy, że każdy uczestnik Seminarium Pedagogicznego jest zobowiązany do zgłoszenia się telefonicznie pod numer tel. 22 234 63 30 do Działu ds. Studiów w celu wystawienia zaświadczenia o byciu doktorantem. Zaświadczenie z Działu ds. Studiów zostanie przesłane do sekretariatu Seminarium drogą pocztową. Uczestnik Seminarium musi tylko zgłosić się telefonicznie do Działu ds. Studiów. Termin na zgłoszenie się po zaświadczenie - do 24.03.2017 r.

Dotyczy to również asystentów PW - należy dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu w PW z Biura Spraw Osobowych.

Brak ww. dokumentu spowoduje skreślenie z listy uczestników seminarium!

Uczestnik, po dostarczeniu zaświadczenia o byciu doktorantem / o zatrudnieniu w PW jest pozytywnie zweryfikowany na swoim koncie, wówczas dopiero ma dostęp do materiałów do zajęć zamieszczanych przez wykładowców, sylabusów oraz wyników z egzaminów.

Prezentacja Seminarium Pedagogicznego

Prezentacja z informacjami dotyczącymi Seminarium Pedagogicznego, podawanymi na pierwszych zajęciach znajduje się tutaj.

Emisja głosu

Grupa 4 z Emisji głosu została zlikwidowana z powodu zbyt małej liczby osób. Osoby zapisane do grupy 4 zostały przeniesione do grupy 3. Terminy zajęć grupy 3:

19.04.2017 (środa), godz. 17.50-19.20, sala 425A GG

26.04.2017 (środa), godz. 16.10-19.20, sala 425A GG

10.05.2017 (środa), godz. 16.10-19.20, sala 425A GG

Grupa 5 (czwartkowa) staje się grupą nr 4.

Harmonogram zajęć po zmianach został zamieszczony tutaj: http://www.spd.pw.edu.pl/?q=spd/harmonogram

Zapisy na semestr letni 2016/2017

Zapisy na zajęcia z Seminarium Pedagogicznego w semestrze letnim 2016/2017 zostaną uruchomione w dniu 01.03.2017 (środa) o godz. 18.00 i będą trwały do dnia 06.03.2017 (poniedziałek) do godz. 23.00.

Zapisy będą odbywać się wyłącznie elektronicznie. Zajęcia będą się odbywać w dniach: wtorki (wykłady) oraz środy lub czwartki (ćwiczenia z Emisji głosu, godziny zajęć w zależności od wybranej grupy).

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie zamieszczony 27.02.2017 tutaj http://www.spd.pw.edu.pl/?q=spd/harmonogram

Zapisując się na zajęcia należy wybrać wszystkie wykłady oraz jedną ze wskazanych grup z ćwiczeń z Emisji głosu (wg preferowanego terminu zajęć).

Jeżeli do którejś z grup z Emisji głosu nie zapisze się odpowiednia ilość osób, będzie ona zlikwidowana, a osoby zapisane do tej grupy będą musiały się przepisać do pozostałych uruchomionych grup. W każdej grupie ćwiczeniowej musi być mniej więcej po tyle samo osób.

Pierwsze zajęcia: 07.03.2017 (wtorek), godz. 16.15, sala 134 Gmach Główny PW.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.